Red Sea-CALCIUM+/ KH/ALKALITY /MAGNESIUM –БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ-СТАРТОВ КОМПЛЕКТ- 3х250 мл

Red Sea-CALCIUM+/ KH/ALKALITY /MAGNESIUM –БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ-СТАРТОВ КОМПЛЕКТ- 3х250 мл

40.00 лв.

CALCIUM+/ KH/ALKALITY /MAGNESIUM –БАЗОВИ ЕЛЕМЕНТИ-СТАРТОВ КОМПЛЕКТ

Ca/Mg/KH/Sr/Ba-3х250 мл

Комплектът съдържа всички основни елементи, необходими за коралите в рифовия аквариум. За разлика от естествения риф, където тези елементи са в неизчерпаемо количество, в затворена система, поради естествените биологични процеси на кораловите обитатели, е необходимо да бъдат тествани редовно и системно допълвани.

Reef Foundation A-Ca/Sr – Комплекс от калций и стронций в съотношение, необходимо за балансирано изграждане на скелета на коралите.

Reef Foundation В-Карбонат и буферен комплекс за балансираното образуване скелета на коралите.

Reef Foundation С– Добавка Mg. Магнезиев комплекс за балансирано образуване скелета на коралите.

За най-добри резултати, дозирайте в съответствие с измереното усвояване на Ca, KH и Mg.

Комплектът е подходящ за новостартирани и малки системи.

Концентрация:

1 мл ще увеличи нивото на Са с 2 ppm/100 литра

1 мл  ще увеличи нивото на КН с 0,036 meq (0.1 dKH)/100 литра

1 мл  ще увеличи нивото на Mg с 1 ppm/ 100 литра

Направи запитване