Red Sea SKELETAL ELEMENTS -ABC +,1 кг

43.00 лв.

SKELETAL ELEMENTS

FOUNDATION ABC+

Ca/Mg/KH/Sr/Ba/K/I

SKELETAL ELEMENTS  е добавка, съчетаваща всички елементи, необходими за изграждане скелета на коралите: калций, магнезий, стронций и карбонати, допълнени от калий, бром и йод в специфично съотношение, способстващо за усвояването им от коралите. Всички тези елементи, в балансирани пропорции,  са необходими за доброто здраве и ръст на коралите.

Въпреки че има малки различия между видовете корали, средното съотношение между тези елементи е сравнително постоянно. Фиксираното съотношение е на база усвояването на калция.

Добавката се дозира на дневна или седмична база, в зависимост от вида на аквариума и според измереното усвояване на калций. С течение на времето, е възможно да възникне дисбаланс между основните елементи.

При ежедневно дозиране е необходимо да се правят редовно седмични тестове на основните елементи – калций, КН и магнезий и да се правят корекции с отделните А,В,С добавки.

При седмично дозиране, тестовете трябва да са ежемесечни и отново да се прави корекция с отделните добавки: А,В и С.

Добавка на прах: 1 г от съдържанието увеличава  нивото на Са на 100 л вода с 1.5 ppm.

Направи запитване