Трудност:                                                                                                                                лесен
Темперамент:                                                                                                              миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                   да            
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,023-1,025
Максимален размер:                                                                                                           7,5 см
Оцветяване:                                                                                                             бяло, червено
Произход:                                                                                           Източна Азия, Шри Ланка
Семейство:                                                                                                                        Alpheidae
Диета:                                                                                                                                      хищник

Направи запитване