Трудност:                                                                                                                                лесен
Темперамент:                                                                                                              миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                   да            
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,023-1,025
Максимален размер:                                                                                                              5 см
Оцветяване:                                                                                               бяло, червено, жълто
Произход:                                                                                     Флорида, Мексикански залив
Семейство:                                                                                                                    Hippolytidae
Диета:                                                                                                                                      хищник

Направи запитване