Популярно наименование: Maxima clam

Местоположение в аквариума на дъното
Трудност средна
Темперамент миролюбив
Осветеност средна, силна
Течение средно, слабо
Цвят различни вариации
Необходими добавки Калций, Трейс елементи
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,023-1,025
Произход Източна Азия
Семейство Tridacnidae

Направи запитване