Популярно наименование: Electric Flame Scallop

Минимални изисквания
Трудност експертна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят червено, синьо
Осветеност слаба
Диета филтриращ планктон
Произход Индо-пасифик
Семейство Limidae

Направи запитване