Salifert – profi test Nitrite/ Нитрити

15.90 лв.

Салиферт- тест за нитрити.

Точно определя съдържанието на нитрити в сладка, солена, осмозна  вода или в градински езера.

Нитритите се превръщат в нитрати в правилно циклещи аквариуми. Така образуваният нитрат се трансформира в безвреден  азотен газ (денитрификация/азотен цикъл). Преди да се трансформирва в азотен газ, обаче, нитратът се превръща обратно в нитрит и, ако по някаква причина азотният цикъл не може да бъде завършен, токсичният нитрит остава в системата.

Около 60 теста в сладка или солена вода.

Направи запитване