Red Sea- Algae Control Test Kit/Комплект тестове за нитрати и фосфати

Red Sea- Algae Control Test Kit/Комплект тестове за нитрати и фосфати

120.00 лв.

Комбиниран тест за нитрати и фосфати на Ред Сий.

Нитрати: точност -0,125 ppm; диапазон- 0-64 ppm

Фосфати: точност- 0,014 ppm; диапазон- 0,014-1,6 ppm

100 бр тестове нитрати/100 бр. тестове фосфати

По заявка.

 

Направи запитване