Минимален размер на аквариума:                                                                                  1000 л.
Трудност:                                                                                                                          експертна
Темперамент:                                                                                                                миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                      не
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,020-1,025
Максимален размер:                                                                                                              30 см
Оцветяване:                                                                                                         черно, оранжево
Произход:                                                                                                                        Австралия
Семейство:                                                                                                                  Ephippididae        
Диета:                                                                                                                                   всеяден

Направи запитване