Omega One Super Veggie – Green Seaweed, 23g

100% натурална основна храна. За всички алгоядни риби. Съдържа зелени макроалги. Отличен източник на важни витамини и минерали, включително Желязо, Калий и трейс елементи.

Гарантиран анализ:

Мин. Протеин ………. 24%
Мин. Сурови мазнини ……………. 3%
Max. Сурови влакна ………… 3%
Max. Влага ……………. 10%
Съдържание: 100% изсушени морски водорасли

Направи запитване