Популярно наименование: Exquisite Fairy Wrasse

Минимални изисквания 200 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят червено, жълто, синьо, зелено
Максимален размер 15 см
Диета Хищник
Произход Africa, Fiji, Maldives, Vanuatu
Семейство Labridae

Направи запитване