Canthigaster rostrata

Популярно наименование: Carribian White Belly Puffer

Минимални изисквания 100 л
Трудност средна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост с внимание
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят Синьо, черно, кафяво
Максимален размер 10см
Диета всеяден
Произход Африка, Индонезия, Хавай
Семейство Tetraodontidae

Направи запитване