Amphiprion perideraion

Популярно наименование: Pink Skunk Clownfish

Минимални изисквания 60 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят оранжево, бяло
Максимален размер 8см
Диета Всеяден
Произход Индо-пасифик
Семейство Pomacentridae

Направи запитване