Популярно наименовние: Magnificent Foxface

Минимални изисквания 200 л
Трудност средна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да – с внимание
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят жълто, черно, бяло, червено
Максимален размер 20см
Диета Растителнояден
Произход Суматра
Семейство Siganidae

Внимание! Отровен!

Направи запитване