Популярно наименование: Starry Blenny

Минимални изисквания 100 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят бяло, жълто, кафяво
Максимален размер 12см
Диета растителнояден
Произход Cebu
Семейство Blenniidae

Направи запитване