Трудност:                                                                                                                                 лесен
Темперамент:                                                                                                               миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                    да
Течение                                                                                                                                 средно
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,023-1,025
Максимален размер:                                                                                                          12,5см
Оцветяване:                                                                                          оранжево, бяло, кафяво
Съвместимост:                                                                                                       виж таблицата
Произход:                                                                                                 Хавай, Индо-Пасифик
Семейство:                                                                                                                     Sabellidae
Диета:                                                                                                                                   всеяден

Направи запитване