Популярно наименование:  Miles Lionfish

Минимални изисквания 250 л
Трудност лесен
Темперамент полу-агресивен
Риф съвместимост с внимание, би атакувал по-малки риби и скаридообразни
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят Черно, червено, бяло
Максимален размер 25см
Диета всеяден
Произход Индо-пасифик
Семейство Scorpaenidae

Внимание! Отровен!

Направи запитване