Pseudochromis fridmani

Минимален размер на аквариума:                                                                                  100л.
Трудност:                                                                                                                                лесна
Темперамент:                                                                                                     полу-агресивен
Риф съвместимост:                                                                                                                    да
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,020-1,025
Максимален размер:                                                                                                             7 см
Оцветяване:                                                                                                        лилаво,червено
Съвместимост:                                                                                                       виж таблицата
Произход:                                                                                               изкуствено размножен
Семейство:                                                                                                     Pseudochromidae
Диета:                                                                                                                                  хищник

Направи запитване