Популярно наименование: Pink Smith Damselfish

Минимални изисквания 100 л
Трудност лесен
Темперамент полу-агресивен
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят червено, бяло
Максимален размер 10см
Диета всеяден
Произход Индо-пасифик
Семейство Pomacenthridaе

Направи запитване