Популярно наименовние: Lopezi Tang

Минимални изисквания 500 л
Трудност средна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят сиво, синьо
Максимален размер 40см
Диета Растителнояден
Произход Индонезия, Фиджи
Семейство Acanthuridae

Направи запитване