Морски рифов аквариум и има ли той почва у нас?

Какво представлява рифовият аквариум? С най-общи думи, това е аквариум, в който се отглеждат живи корали. Коралите, най-общо се делят на меки (такива, след чиято смърт не остава скелет) и твърди (които образуват твърд скелет, оставащ и след смърта им), както и на фотосинтезиращи и нефотосинтезиращи. Твърдите корали се делят на LPS (Large Polyp Stony) корали и SPS (Small Polyped Stony) корали. Във връзка с това разпределение и рифовите аквариуми се делят на такива, с преобладаващо меки корали, с преобладаващо LPS корали и такива, с преобладаващо SPS корали. Това е така, поради различните оптимални условия, които изискват различните корали. Например, меките корали, както и LPS коралите се чувстват добре в по-“мръсна” вода – богата на органика, със съдържание на нитрати около и над 20 ppm, фосфати 0,1 ppm,  докато за SPS коралите, такива условия са почти смъртоносни. Реално най-трудни,  но и най-желани са точно те. Със своето богато разнообразие, невероятни цветове и различни форми, те са основната цел и предизвикателство за рифовите акваристи.  

Фрагмент от рифов аквариум с преобладаващо SPS корали, някъде из белите държави…

Кое всъщност е трудното и защо много хора се отказват? 

SPS коралите са основната причина за съществуването на рифовете – те ги изграждат. За да може да е успешно тяхното отглеждане, то условията, които трябва да създадем в един такъв аквариум, трябва в максимална степен да наподобяват тези в рифа – богата на кислород среда, много висока осветеност, чиста от всякакъв вид замърсявания вода, в максимална степен наподобяваща океанската по състав и концентрации на елементите в нея, силно течение, подходящи и съвместими помежду си обитатели. За да бъдат преодолени тези трудности на помощ идват техниката, технологиите и знанията и опитът на професионалистите в бранша, както и на многобройните фенове на рифовите аквариуми по света. За съжаление обаче, в България тези хора се броят на пръсти. Защо? На първо място е финансовият проблем – такъв аквариум е непосилен за повечето българи, както като първоначална инвестиция, така и като поддръжка. Много често обаче, хората, които искат такъв аквариум и имат тази финансова възможност, нямат времето, което един такъв проект изисква. Тогава те се обръщат към професионалисти и много често попадат на такива, на които обаче, им  липсват  достатъчно знания и опит.

Затова, тук ще се спра на основните изисквния и правила при изграждането и проектирането на този вид аквариуми.

1. Размер на аквариума 

Тук с пълна сила важи казаното от Мечо Пух – “Колкото повече, толкова повече”. С други думи големината в случая има значение. Защо? Колкото по-голяма е една система, толкова по-стабилна е тя. Понася повече “удари” (прехранване, смърт на риба или корал, спиране на ток, температурни промени на околната среда и т.н.), без те да се отразяват съществено на параметрите на водата. Големият аквариум позволява и заселване с  достатъчно разнообразни риби, корали и безгръбначни, което е и основната цел на повечето запалили се по красотата на тези аквариуми. 

2.  Скимер

Това е може би най-важното нещо от една морска система. Откритието му довежда до бум на хобито в световен мащаб и дава възможност за отглеждането и на най-трудните и капризни корали. Какво върши скимера? – основно две неща: пречиства и вади от системата биогенните отпадъци (остатъци от храна, детрит и т.н.), непозволявайки замърсяване на водата и вкарва кислород, така важен за всички живи същества. На пазара има доста голямо разнообразие от скимери, като е важно да се съблюдават дадените от производителя технически данни, за да работи правилно. Всеки компромис при покупката на скимер, води до множество проблеми в бъдеще – високи нива на нитрати и фосфати (смъртоносни за повечето СПС корали), поява на всякакви видове алги, ниско ОРП и т.н. и тъй като това не евтина техника, неправилния избор в началото води и до преки финансови загуби при последващо повторно закупуване. 

3. Осветление

Също съществена част от един рифов аквариум. Както може би и най-скъпата част от системата. Тъй като по-голямата част от коралите са фотосинтезиращи (те са в симбиоза с водорасло, наречено зооксантел) и 90% от енергията си получават от фотосинтеза е много важен избора на лампа. В днешно време технологиите се развиват доста бързо и на пазара могат да се намерят доста различни видове лампи – с т5 пури, с LED, ксенонови, плазмени, по-остарелите МХЛ, хибридни и т.н. Все още най-добрите резултати при отглеждането на акропори се получават при използването на т5 осветление, но все по-голямо развитие търпи LED осветлението, като със сигурност бъдещето е в него. Много добри резултати се получават при използването на хибридни лампи – комбинация от т5 пури и LED модули.

Следва продължение…