Минимални изисквания 800 л
Трудност труден
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост с внимание
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят жълто, бяло, синьо
Максимален размер 40см
Диета Всеяден
Произход Индо-пасифик
Семейство Ostraciidae
Внимание, отровен!           При стрес или смърт изпуска отрова, наречена ostracitoxin,
която много бързо може да убие всички риби.

Направи запитване