Популярно наименование: Pilotfish

Минимални изисквания 1500 л
Трудност труден
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост не
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят Жълто, черно
Максимален размер 50см
Диета хищник
Произход Индо-пасифик
Семейство Carangidae

Направи запитване