Популярно наименование: Plate Coral

Трудност лесен
Темперамент агресивен
Осветеност средна
Местоположение в аквариума дъно, среда
Течение слабо – средно
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,025
Цвят електрик зелен
Необходими добавки калций, стронций, микроелементи
Произход Бали
Семейство Faviidae

Направи запитване