Популярно наименование: Cowrie Tiger

Минимални изисквания 100 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да – с внимание
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,024-1,026
Цвят кафяво, бяло
Максимален размер 10см
Диета Хищник
Произход Индийски океан
Семейство Cypraeidae

Направи запитване