Минимален размер на аквариума:                                                                                  200 л.
Трудност:                                                                                                                               лесна
Темперамент:                                                                                                               миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                    да
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,020-1,025
Максимален размер:                                                                                                           13 см
Оцветяване:                                                                         жълто, синьо, кафяво, оранжево
Произход:                                                                                                                                Хавай
Семейство:                                                                                                                 Acanthuridae
Диета:                                                                                                                     растителнояден

Направи запитване