Популярно наименование: Longfin Fairy Wrasse

Минимални изисквания 200 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят червено, бяло, жълто, сребро
Максимален размер 10 см
Диета Хищник
Произход Индонезия, Филипини
Семейство Labridae

Направи запитване