Популярно наименование: Lineatus Fairy Wrasse

Минимални изисквания 300 л
Трудност лесен
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост да, няма да закача корали или други рифови

обитатели. Скачач!

Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят синьо, оранжево, жълто
Максимален размер 18 см
Диета Хищник
Произход Австралия
Семейство Labridae
хранене артемия, мисис, друга месна храна, висококачествена

суха храна – пелети и флейкове

Направи запитване