Минимален размер на аквариума:                                                                                   100л.
Трудност:                                                                                                                                лесна
Темперамент:                                                                                                               миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                                   да
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,020-1,025
Максимален размер:                                                                                                              8 см
Оцветяване:                                                                                                               синьо-зелен
Произход:                                                                                                       Африка,Индонезия
Семейство:                                                                                                              Pomacentridae
Диета:                                                                                                                                   всеяден

Направи запитване