Популярно наименование:  Orange Butterflyfish

Минимални изисквания 350 л
Трудност лесна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост не
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят Черно, жълто, бяло, оранж
Максимален размер 15см
Диета всеяден
Произход  Fiji, Hawaii, Indonesia, Maldives, New Caledonia, Tahiti
Семейство Chaetodontidae

Направи запитване