Популярно наименование:  Auriga Butterflyfish

Минимални изисквания 300 л
Трудност средна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост не
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят Черно, жълто, бяло
Максимален размер 20см
Диета всеяден
Произход Индо-пасифик
Семейство Chaetodontidae

Направи запитване