Canthigaster solandri

Минимален размер на аквариума:                                                                                  150 л.
Трудност:                                                                                                                              средна
Темперамент:                                                                                                              миролюбив
Риф съвместимост:                                                                                                  с внимание
Параметри на водата:                               25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,020-1,025
Максимален размер:                                                                                                             12см
Оцветяване:                                                                            оранжево, бяло, кафяво, черно
Произход:                                                                                                    Тропици, Индонезия
Семейство:                                                                                                              Tetraodontidae
Диета:                                                                                                                                    всеяден

Направи запитване