Популярно наименование: Lined Tamarin Wrasse

Минимални изисквания 200 л
Трудност експертна
Темперамент миролюбив
Риф съвместимост с внимание
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят бяло, черно
Максимален размер 12 см
Диета Хищник
Произход Индонезия
Семейство Labridae

Направи запитване