Популярно наименовние: Blue Caribbean Tang

Минимални изисквания 500 л
Трудност средна
Темперамент полу-агресивен
Риф съвместимост да
Параметри на водата 25-28оC, dKH 8-12, pH 8,1-8,4, sg 1,021-1,025
Цвят син
Максимален размер 30см
Диета Растителнояден
Произход Карибите
Семейство Acanthuridae

Направи запитване